top of page
logo_ikon.png
Tillbaka till Naturen

En permanent utställning längs Brunnsbackaleden i Unnaryd.

Tillbaka till Naturen är ett konstprojekt initierat av Solsidans Kulturförening. Längs Brunnsbackaleden i Unnaryd har 6 st konstnärer/konsthantverkare från hela Halland installerat ett för projektet unikt framtaget konstverk på temat "Tillbaka till Naturen". Invigningen hölls den 26 September och var välbesökt av både lokala och långväga besökare.

bottom of page