top of page
logo_ikon.png
Om oss
Om
föreningen

Solsidans kulturförening är Folkhemmets drivande organ. Vi är en ideell, icke vinstdrivande förening som strävar efter en hållbar samhällsutveckling och en levande landsbygd. 

Vårt
miljöarbete

Verksamheten genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi ser kulturen som ett utmärkt verktyg för att uppmuntra, upplysa och uppnå de nödvändiga förändringar som krävs för planeten och framtiden.  

Studio Folkhemmet
Samarbets
partners

Föreningen har nära samarbeten med lokala aktörer som listas här. 

Medlemskap

Föreningen består av medlemmar och stödmedlemmar. Läs mer här för att bli medlem, eller för att få mer info om vad de olika medlemskapen innebär.

bottom of page