top of page
logo_ikon.png
Miljöarbete

Föreningen driver ett aktivt hållbarhetsarbete och ser kulturen som en möjlighet till att höja kunskap och medvetenhet om vår tids största miljöutmaningar. Genom att integrera hållbarhet, miljö och kultur önskar vi nå bredare målgrupper. Läs mer om vårt miljöarbete här.

IMG_5212.HEIC
Föreningens hållbarhetsarbete

Genom att vara en lokal mötesplats för kultur och hållbarhet vill föreningen bidra till en rättvis omställning av vårt samhälle till ett nytt paradigm där människor och ekosystem kan frodas inom planetens gränser. Vi vill genom vår mötesplats inspirera och stötta aktörer inom kultur och hållbarhet att utveckla sina verksamheter i en hållbar riktning. Vi använder kultur som ett verktyg för att kommunicera, förstå och agera på de hållbarhetsutmaningar som vårt samhälle står inför.

Vad vi gör:
  • Ökar våra besökares medvetenhet om miljö- och rättvisefrågor genom utställningar, filmvisning och utbildningsinsatser.

  • Har en stor solcellsanläggning på fastigheten

  • Inreder med återvunnet material och möbler

  • Är en plattform för lokal omställning

  • Serverar fantastisk god mat med lågt klimatavtryck av ekologiska råvaror vid våra evenemang

  • Har en anpassad prismodell för uthyrning för att alla ska ha möjlighet att nyttja lokalerna

  • Betalar ut avtalsenlig ersättning till artister och utställare.

  • Deltar och initierar projekt som bidrar till att nå vårt övergripande mål

  • Har en inkluderande verksamhet med programpunkter som passar besökare med olika åldrar och bakgrunder

68B405C1-FA33-4876-A10A-4B4D6CB88147 2.JPG
IMG_7974.HEIC

Har du tips eller idéer på hur vi kan göra vår verksamhet mer hållbar? Hör av dig!

bottom of page