top of page
logo_ikon.png
Erasmusprojektet: Weaving voices

as threads of communities

Solsidans kulturförening kommer under de kommande två åren delta i det spännande Erasmusprojektet Weaving voices. Sju organisationer från sex olika deltagarländer kommer bjuda in varandra för en veckas workshops i respektive land för att dela med sig av sina kunskaper och lokala kultur och tillsammans utforska röst, sång, kropp och skapande från alla olika vinklar.

Projektets fokus ramas in av informell vuxenutbildning som tillämpar kreativa verktyg på landsbygden. Deltagarorganisationerna utbyter kunskap om god praxis för att nå ut till en målgrupp. Projektet strävar efter att etablera skyddade, platsspecifika utrymmen i och runt byar, i deras naturliga, jordbruks- eller industriområden, där människor (både personal från partnerna och individer från målgrupperna) kan få fria, upplevelsebaserade, kreativa möten.

Första veckan hölls i oktober på Roy Hart Centre artistique i Frankrike. I juni 2023 är det Solsidans tur att under en vecka vara värd för projektet med fokus på kulning och det svenska, lokala kulturarvet, hantverk och naturupplevelser. Projektledare från Solsidans kulturförening är Marika Wittmar och Wendela Löfquist.

Deltagarna är:
Centre Artistique International Roy Hart (France, Malérargues)
https://roy-hart-theatre.com/ 
cultural heritage of vocal research in theatrical context; transitions between breathing–speaking–singing towards self-knowledge

Colaborative Reichenow e.V. (Germany, Reichenow)
https://www.gutreichenow.de/
https://www.eigene-stimme.de/ 
perception through voice, body and movement; practices of listening; interrelations between environmental sounds and human voice 

Leeds Beckett University – Pearforming Arts (UK, Leeds)
https://www.leedsbeckett.ac.uk/staff/teresa-brayshaw/
Feldenkrais movement therapy, performance practices and creative writing; photo documentation of the project

Sinum Theatre Laboratory Association (Hungary, Pécs) – coordinator
https://www.sinumtheatre.eu/en/ 
connecting creative channels (voice and listening, thread and theatrical practice), applying them sight-specifically in rural places

Soharóza Nonprofit Association (Hungary, Budapest)
https://soharoza.hu/en/home/ 
community choir; improvised musical compositions; singing as a game from pedagogical perspective

Solsidans Kulturförening – Studio Folkhemmet I Unnaryd (Sweden, Unnaryd)
voice across open air in natural environment; sustainable cultural initiations; connecting urban and rural inhabitants

TuYo Foundation (Netherlands, Amsterdam)
https://rosasmits.com/How-to-weave-together 
https://ninavanhartskamp.com/ 
weaving together as a dialogue and documentation of flexible social networks; hand-made carpets as material maps


Följ projektet på @weavingvoices

bottom of page