top of page
logo_ikon.png
Föreningen

Solsidans kulturförening är en icke vinstdrivande, ideell förening och fungerar som ett paraply för lokala företag och enskilda firmor i Unnaryd med kultur som den huvudsakliga gemensamma nämnaren. Styrelsen består av en grupp fria kulturskapare bosatta runt Kroksjön utanför Unnaryd, verksamma inom bl.a musik, konst och trähantverk.

Solsidans kulturförenings syfte är att främja och utveckla kulturen på landsbygden i Hylte kommun och att agera som ett kulturellt nav i Hallands inland.

  • Underlätta för de kreativa och kulturella näringarna att utvecklas och vara med att bygga Hylte som bästa livsplatsen! 

  • Möjliggöra att människor i hela Halland ska ges likvärdiga möjligheter att skapa, uttrycka sig och uppleva kulturens olika yttringar. 

  • Vara en kreativ miljö där kulturskapare kan utvecklas, utforska nya samarbeten, stimuleras till nya initiativ och möta publik.

  • Ge kultur en central position i livsmiljön genom att skapa ett rum för upplevelser och kreativitet.

 

 

Solsidans kulturförening driver Studio Folkhemmet - en fysisk plats för interkulturella möten. Hösten 2021 är byggnationen i full gång.

Föreningen driver ett aktivt hållbarhetsarbete och ser kulturen som en möjlighet till att höja kunskap och medvetenhet om vårt tids största miljöutmaningar. Genom att integrera hållbarhet, miljö och kultur önskar vi nå bredare målgrupper.

Vi vill:
bottom of page