top of page

TILLBAKA TILL NATUREN


Tillbaka till Naturen är ett konstprojekt initierat av Solsidans Kulturförening. Längs Brunnsbackaleden i Unnaryd har 6 st konstnärer/konsthantverkare från hela Halland installerat ett för projektet unikt framtaget konstverk på temat "Tillbaka till Naturen". Invigningen hölls den 26 September och var välbesökt av både lokala och långväga besökare.


Projektet togs fram med stöd av Hylte Kommun och Region Halland.

bottom of page