top of page
logo_ikon.png
Kristoffer Kabell tilldelas kulturpris

2021-12-09 Kristoffer Kabell tilldelas Hylte Kommuns kulturpris 2021

Stort grattis till Kristoffer Kabell som får ta emot Hylte kommuns kulturpris 2021! 🎉🙌✨
Motiveringen lyder:
”Som en av de stora drivkrafterna bakom skogsfestivalen Into the Woods har Kristoffer enträget arbetat för att skapa en ny plattform för kultur som verkligen har satt Hylte kommun på kartan. En festival där de traditionella rollerna mellan besökare och artister luckras upp och tar sig nya uttryck. I samband med sommaren 2020, under pandemin, skapades även en filial till skogsfestivalen: Into the Woods on Tour, som förde ut kultur, musik och hantverk till olika platser i kommunen på ett uppskattat sätt. Kristoffer har en ständig nyfikenhet för att driva fram nya sätt för kulturen att ta plats i samhället. Kultur- och folkhälsonämnden anser att Kristoffer Kabell är en mycket värdig mottagare av 2021 års kulturpris.”
Så välförtjänt! Heja!

bottom of page