top of page
logo_ikon.png
Beviljat stöd för Folkhemmet

Studio Folkhemmet har beviljats anslag från LLUH och Regionalfonden

Projektet vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm. Platsen kommer skapa förutsättningar för bygdens kulturentreprenörer att utvecklas både enskilt och i samverkan med aktörer från städer. Lokalen ska underlätta för olika småföretag genom att gemensam kontorsutrustning och kollektiva tjänster ska kunna erbjudas. Lokalen ska bli en kulturell mötesplats i Unnaryd och utgöra en plattform för kulturutövare samt företagare genom uppdrag, nätverkande och möten. Projektet ämnar stärka utbytet mellan stad och landsbygd genom att vara ett kreativt nav för både lokala, regionala och nationella kulturutövare och konsumenter.


I och direkt utanför Unnaryd lever och verkar många kulturutövare. Över 25 företag inom kultur, hantverk och miljö/hållbarhet har valt platsen i närområdet som sin verksamhetsbas och varje år flyttar det dit fler entreprenörer inom branscherna från bla Halmstad, Malmö och Göteborg.

Ladan på Solsidan är en traditionellt timrad sydsvensk byggnad som uppfördes 2011 av Kroksjöbolaget och har till dags dato fungerat som verkstad. Nu har verksamheten vuxit ur ladan och nya möjligheter öppnas för byggnaden. Genom att vinterisolera och invändigt renovera ladan vill man skapa den ovan nämnda kulturella mötesplatsen.

ALL verksamhet och alla aktiviteter kommer att präglas av ett hållbarhetstänk. Platsen kommer genom residens och andra samarbeten fungera som en oas i naturen och en kreativ mötesplats för många kulturutövare annars bosatta i staden. Projektet bottnar i att skapa förutsättningar för nya samarbeten samt att förvalta befintliga.

bottom of page